Θερμομόνωση - Τσιμεντοκονία κλίσεων- Στεγανοποίηση
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙA ΚΛΙΣΕΩΝ- ΣΤΕΓAΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ''Μονώσεις Αβραμίδης'' παρουσιάζει την ολοκληρωμένη αναβάθμιση του δώματος με τοποθέτηση θερμομόνωσης, διάστρωση τσιμεντοκονίας κλίσεων και στεγανοποίηση.

Διαβάστε περισσότεραΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜAΖΙ ΜAΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 17 TK 54638 Θεσσαλονίκη