Ενδιαφέρεστε για μηχανολογικές μονώσεις;
Έχουμε τη λύση
Επικοινωνήστε άμεσα στο 2310 211010
ή πατήστε το κουμπί ενδιαφέροντος
και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας

 

Η μόνωση των ψυκτικών και θερμικών δικτύων σωληνώσεων συναντάται συχνά στη βιομηχανία γιατί ελαχιστοποιεί τις απώλειες θερμότητας και εξοικονομείται έτσι πολλή ενέργεια και κατ' επέκταση χρήματα. Επίσης, οι τεχνικές απαιτήσεις της βιομηχανίας επιβάλλουν μονωμένα δίκτυα για τη διατήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας υγρών ή αερίων. Τέλος, η ασφάλεια του προσωπικού είναι ένας πολύ βασικός λόγος που κάνει τη μόνωση αναγκαία προς αποφυγή ατυχημάτων από υπερθέρμανση (εγκαύματα) ή ψύξη (κρυοπαγήματα), καθώς και πυρκαγιών ή εκρήξεων με καταστρεπτικά αποτελέσματα.

Για να μονώσουμε τα βιομηχανικά δίκτυα και να μειώσουμε τις θερμικές απώλειες πρέπει να αυξήσουμε τη θερμική αντίσταση του συστήματος. Αυτό γίνεται με την τοποθέτηση ικανού πάχους θερμομονωτικού υλικού ή περισσοτέρων, με μικρό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.  

Τα δίκτυα μπορεί να είναι μεγάλων αποστάσεων, διαφόρων διατομών και περίπλοκων σχημάτων. Δημιουργούνται μοντέλα από φύλλα αλουμινίου που προσαρμόζουν επακριβώς στο υπάρχον δίκτυο και ενδιάμεσα των μοντέλων και του δικτύου μεσολαβεί η μόνωση στο επιθυμητό πάχος. Το πάχος των θερμομονωτικών υλικών εξαρτάται από την ανάγκη της μόνωσης και την εξοικονόμηση που θέλουμε να επιτύχουμε.  Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη μόνωση του δικτύου σωληνώσεων εξαρτώνται από το είδος του δικτύου δηλαδή αν είναι ψυκτικό ή θερμικό και τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης.

 

Οι βιομηχανικές μονώσεις είναι πολύ εξειδικευμένες και χρειάζονται πολλή τεχνογνωσία αλλά και εμπειρία από την πλευρά των τεχνιτών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜAΖΙ ΜAΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 17 TK 54638 Θεσσαλονίκη