Η ''Μονώσεις Αβραμίδης'' ολοκλήρωσε τις μηχανολογικές μονώσεις στην αποχετευση Ανατολικού στην εταιρεία Μηχανική Περιβάλλοντος. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι θερμομονωτικό πάπλωμα πετροβάμβακα και φύλλο αλουμινίου.Gallery

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜAΖΙ ΜAΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 17 TK 54638 Θεσσαλονίκη