Ολοκληρώθηκε η εξωτερική θερμομόνωση της μονοκατοικίας στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. Η μόνωση έγινε περιμετρικά σε όλη την οικία με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη 10 εκ. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι της ISOMAT και είναι όλα πιστοποιημένα και κατάλληλα για τις εν λόγω εργασίες. Εφαρμόστηκαν δύο χρωματισμοί σοβάδων και το τελικό αποτέλεσμα στις όψεις της οικίας δικαίωσε την επιλογή του πελάτη μας.Gallery

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜAΖΙ ΜAΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 17 TK 54638 Θεσσαλονίκη