Η ''Μονώσεις Αβραμίδης'' ολοκλήρωσε τη στεγανοποίηση του δώματος του κτιρίου με ασφαλτόπανα ελαστομερή, 4,5 kg/m2, με οπλισμό πολυεστέρα και επικάλυψη φιλμ αλουμινίου. Η επικάλυψη αλουμινίου χαρίζει εκτός από προστασία στο ασφαλτόπανο και αντανάκλαση του ηλίου, έτσι οι ένοικοι του τελευταίου ορόφου επωφελούνται το πλεονέκτημα αυτό έχοντας καλύτερη θερμοκρασία το καλοκαίρι.Gallery

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜAΖΙ ΜAΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 17 TK 54638 Θεσσαλονίκη